VOSCO AGENCY AND LOGISTIC JOINT STOCK COMPANY (VOSAL)
VOSCO AGENCY AND LOGISTIC JOINT STOCK COMPANY (VOSAL) VOSCO AGENCY AND LOGISTIC JOINT STOCK COMPANY (VOSAL)

VOSCO AGENCY AND LOGISTIC JOINT STOCK COMPANY (VOSAL)

Address: 215 Lach Tray Str, Dang Giang Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

Tel: (84-225) 3731 441;         Fax:(84-225) 3829 086

Email: vosal@vosco.vn

Website: https://vosal.vn 

 

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container