Tin tức

ĐTN VOSCO: Đại hội của trí tuệ, đổi mới, sáng tạo

Sáng ngày 09/5/2022, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Đoàn Thanh niên Công ty, hướng dẫn của BCH Thành đoàn Hải Phòng về Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, được sự đồng ý và tạo điều kiện của Lãnh đạo Công ty, sáng ngày 09/5/2022, tại trụ sở 215 Lạch Tray - Hải Phòng, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Vận tải biển...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container