Tin tức

Người cán bộ công đoàn có “tâm” và có “tầm”

Đó là những lời nhận xét của cán bộ, đoàn viên về anh Phạm Gia Hiến - Chủ tịch Công đoàn Công ty Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco). Tốt nghiệp kinh tế vận tải biển Trường Đại học Hàng hải, anh Phạm Gia Hiến về công tác tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã hơn 30 năm, kinh qua nhiều vị trí công tác chuyên môn. Ở vị trí nào anh cũng luôn nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, quan tâm, chân thành giúp đỡ tất cả mọi người, chính vì vậy anh được lãnh đạo, đồng nghiệp trong Công ty đánh giá cao, tin tưởng, yêu mến. Nhờ đức tính...   Xem thêm













Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container