Tin tức

Hiệu lực của Thông báo lựa chọn trọng tài

Làm sao để tránh khả năng khiếu nại bị hết thời hiệu và bị lãng phí chi phí? Trong một vụ việc gần đây với tên gọi: The Amity [2017], người thuê tàu đã thành công trong việc bác bỏ một phán quyết trọng tài dựa trên cơ sở: trên thực tế chủ tàu đã không thực hiện tống đạt thông báo lựa chọn trọng tài của họ đối với thông báo lựa chọn trọng tài tương tự của người thuê tàu bởi lẽ người mà được chủ tàu gửi thông báo lựa chọn trọng tài, văn bản đệ trình, đơn phản tố và thông báo về thông tin liên lạc của chủ tàu chỉ là một người nhân viên của người thuê...   Xem thêm
Công văn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh các khóa đào tạo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Học bổng Chính phủ Australia

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container