Bài viết chuyên khảo

Thuyền viên đang ở đâu và làm gì trong cuộc chiến chống đại dịch Covid 19

Dù chưa thể thống kê hết các thiệt hại, song đến nay nền kinh tế toàn cầu đã phải đối mặt với rất nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Năng suất lao động giảm, sản xuất đình đốn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thương mại và đầu tư giảm, ngành hàng không, du lịch bị tàn phá… và ngành hàng hải cũng không là ngoại lệ. Trong bối cảnh dịch bệnh đã lan rộng ra phạm vi toàn cầu và chưa biết đến khi nào thế giới mới ngăn chặn và kiểm soát được, các doanh nghiệp vận tải biển không chỉ lao đao vì thị trường vận tải biển suy thoái, mà còn phải đối mặt với...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container