Đội tàu

Fortune Freighter

  GENERAL INFORMATION   Name     FORTUNE FREIGHTER     Call sign     XVQH         IMO No.     9168520         Flag     Vietnam         Built/delivered   1997         Shipyard     Watanabe Shipbuilding Co., Ltd   Class     NK 972837     DIMENSIONS   LOA     123.570 m         LBP     113.600 m         Breadth...   Xem thêm


Vosco Star
Vosco Star   admin  24,256

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call...   Xem thêm


Blue Star
Blue Star   admin  24,417

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   Xem thêm


Lan Ha
Lan Ha   admin  21,759

  GENERAL INFORMATION   Name     LAN HA         Call...   Xem thêmVosco Unity
Vosco Unity   admin  17,881

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO UNITY       Call...   Xem thêm

Nepture Star
Nepture Star   admin  13,911

  GENERAL INFORMATION   Name     NEPTUNE  STAR       Call...   Xem thêm


Lucky Star
Lucky Star   admin  16,205

  GENERAL INFORMATION   Name     LUCKY STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Sky
Vosco Sky   admin  16,827

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO  SKY       Call...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container