VOSCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO (VTSC)
VOSCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO (VTSC)

Ngày 17/12/2010, tại trụ sở chính số 215 Lạch Tray Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO (VTSC), là một công ty con của VOSCO.

Đến dự Đại hội có đại diện của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Công đoàn cùng một số Phòng chuyên môn VOSCO và toàn thể các cổ đông của VTSC.

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO (VTSC) được thành lập trên cơ sở 02 Chi nhánh VOSCO - Xí nghiệp Dịch vụ Đại lý Sơn và Xí nghiệp Đại lý Dầu. VTSC có trụ sở chính tại số 15 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng với số vốn điều lệ là 15 tỷ đồng, được chia thành 1.500.000 cổ phần trong đó VOSCO nắm giữ cổ phần chi phối bằng 51% vốn điều lệ, tương đương 765.000 cổ phần.

Tại Đại hội, Ông Vũ Hữu Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VOSCO đã phát biểu chúc mừng, công bố cam kết góp vốn và cử Người đại diện phần vốn tại VTSC. Đại hội đã tiến hành biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua bản Điều lệ; phương hướng kinh doanh của Công ty trong 03 năm 2011 - 2013 và kế hoạch SXKD năm 2011; và danh sách các công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2011. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành trong nhiệm kỳ I. Kết quả cụ thể như sau:

1. Danh sách Hội đồng quản trị của VTSC:

- Ông Bùi Việt Hoài: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VOSCO là CT.HĐQT

- Ông Nguyễn Phúc Thắng: Giám đốc CN VOSCO - XN Dịch vụ Đại lý Sơn và XN Đại lý Dầu là UV.HĐQT

- Ông Nguyễn Tất Trung: Trưởng Phòng Vật tư VOSCO là UV.HĐQT

2. Danh sách Ban Kiểm soát của VTSC:

- Ông Nguyễn Bá Trường: Phó TP Tài chính Kế toán VOSCO là Trưởng BKS

- Bà Nguyễn Thu Thủy: Cán bộ CN VOSCO XN Đại lý Dầu là UV.BKS

3. Danh sách Ban điều hành của VTSC:

- Ông Nguyễn Phúc Thắng là Giám đốc

- Ông Trần Quang Trung là Phó Giám đốc

- Ông Trịnh Trung Dũng là Phó Giám đốc

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container