VOSCO ký Hợp đồng đóng mới tàu hàng rời 56.200 DWT
VOSCO ký Hợp đồng đóng mới tàu hàng rời 56.200 DWT

Ngày 28/1/2011, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã ký Hợp đồng đóng mới tàu hàng rời ký hiệu F56-NT 03, trọng tải 56.200 DWT với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (Nasico). Dự án đóng mới tàu này được thực hiện bằng nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Là công ty vận tải biển hàng đầu tại Việt Nam, trong những năm qua, VOSCO không ngừng phát triển, trẻ hóa và nâng cao sức cạnh tranh của đội tàu hàng rời, tàu dầu sản phẩm và tàu container bằng nhiều hình thức như mua tàu đã qua sử dụng tại nước ngoài hoặc đóng mới trong nước.

Việc đóng mới tàu hàng rời 56.200 tấn tại Nasico phù hợp với chủ trương hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và ngành đóng tàu trong nước theo Chương trình tái cơ cấu Vinashin dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và cũng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển giai đoạn đến năm 2020. Dự kiến tàu sẽ được bàn giao cho VOSCO tháng 7/2012.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container