Thông báo mở các khóa học “Tiếng Anh chuyên môn theo chức trách” cho thuyền viên
Thông báo mở các khóa học “Tiếng Anh chuyên môn theo chức trách” cho thuyền viên Thông báo mở các khóa học “Tiếng Anh chuyên môn theo chức trách” cho thuyền viên

Để nâng cao trình độ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chuyên môn đáp ứng yêu cầu khi làm việc trên các đội tàu của Công ty cũng như làm thuê cho các chủ tầu nước ngoài, Công ty bắt đầu mở các khóa HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN MÔN THEO CHỨC TRÁCH cho thuyền viên Công ty. Các khóa học sẽ được những cán bộ lãnh đạo, chuyên viên cao cấp của các phòng ban liên quan hướng dẫn, huấn luyện.

Tất cả sỹ quan, TV sẽ lần lượt được triệu tập để tham gia các khóa học này. Những học viên tham dự đầy đủ, tích cực hoạt động trong lớp và được các giảng viên đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng tiếng Anh tốt sẽ được xem xét ưu tiên:

- Ưu tiên điều động đi nhóm tàu Handymax, điều động sớm hoặc làm thuê trên các tàu nước ngoài.

- Được miễn phỏng vấn tiếng Anh trong lần cập nhật đề bạt chức danh tới.

Để đảm bảo chất lượng của các khóa học, tăng thêm thời lượng cho các học viên được thực hành kỹ năng nghe/nói tiếng Anh nhiều hơn, mỗi lớp học sẽ được tổ chức chỉ với 8-12 học viên. Do vậy, thời gian đầu Công ty sẽ ưu tiên cho các sỹ quan, thuyền viên có nguyện vọng và đăng ký tham dự trước tại TTTV.

TTTV kết hợp với TTHLTV sẽ thông báo danh sách các khóa học và thời gian học đến từng TV qua điện thoại và/hoặc tin nhắn.

TV được triệu tập khi tham dự các khóa học phải tuân thủ các quy định của khóa học.

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN KHÓA HỌC

1.     Tất cả TV được TTTV cử đi học phải tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi học theo chương trình học của TTHLTV.

2.     Học viên phải nghiên cứu trước nội dung, chủ đề bài học cho buổi học sắp tới theo lịch học, chương trình của TTHLTV. Lịch học có thể thay đổi phụ thuộc vào lịch công tác của giảng viên và sẽ được thông báo trước cho lớp.

3.     TTHLTV kết hợp với TTTV sẽ điểm danh hàng ngày. Học viên có lý xin nghỉ học mỗi buổi đều phải thông báo và xin phép cán bộ phụ trách khóa học (Trực tiếp là ông Đỗ Ngọc Hoài - GĐ TTTV hoặc ông Phan Trọng Xuân - PGĐ TTTV).

4.     Học viên phải đến lớp đúng giờ, nếu có việc gấp bắt buộc phải nghỉ giữa buổi học để giải quyết thì phải xin phép và được GV cho phép, tuyệt đối không được bỏ dở buổi học mà không có lý do chính đáng.

5.     Những TV không chấp hành theo thông báo triệu tập học của TTTV mà không có lý do chính đáng được coi như là không tuân thủ quy định đào tạo của Công ty và bị tạm hoãn không điều động đi công tác hoặc được coi như là chưa sẵn sàng công tác.

6.     Học viên nghỉ bất cứ 01 buổi học nào mà chưa được cán bộ phụ trách khóa học cho phép hoặc nghỉ có lý do chính đáng nhưng quá 20% số buổi học của khóa được coi như là chưa hoàn thành khóa học và chịu các chế tài nêu tại mục 5 trên đây.

                                                                             GIÁM ĐỐC TTTV

                                                                            Đỗ Ngọc Hoài

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container