Kéo dài thời hạn hiệu lực của Quyết định số 312/QĐ-Vosco ngày 29/6/2016 về việc bổ nhiệm lại ông Cao Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container