Diễn đàn nội bộ Vinalines Insider
Diễn đàn nội bộ Vinalines Insider

Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) đã triển khai xây dựng trang diễn đàn nội bộ Vinalines Insider. Đây là diễn dần được dành riêng để trao đổi mọi vấn đề liên quan đến các lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển, dịch vụ hàng hải, logistics, quản trị doanh nghiệp,...

dien-dan-noi-bo-vinalines-insider


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container