Đại biểu Công ty CP Vận tải biển Việt Nam tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Đại biểu Công ty CP Vận tải biển Việt Nam tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Trong hai ngày 6 và 7/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Đại hội có sự tham gia của1.800 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang được Đại hội thi đua yêu nước các cấp tôn vinh, lựa chọn và đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế của các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Đại hội lần này cũng đã biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, Đại hội đã phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật thi đua, khen thưởng

Với những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, đồng chí Bùi Tuấn Linh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam được bầu chọn là đại biểu của TP. Hải Phòng tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX .

Ngoài ra, năm 2014, đồng chí Bùi Tuấn Linh cũng đã được bầu chọn tham dự Hội nghị kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị; được Biểu dương là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng; được bầu chọn là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(Đoàn Đại biểu TP. Hải Phòng dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chụp ảnh cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước)

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container