Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhận bàn giao tàu dầu sản phẩm ĐẠI AN
Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhận bàn giao tàu dầu sản phẩm ĐẠI AN

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhận bàn giao tàu dầu sản phẩm ĐẠI AN

Ngày 18/9/2021, tại vùng neo Lan Hạ, Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã nhận bàn giao tàu dầu “ĐẠI AN”, trọng tải 50.530,6 DWT đóng năm 2007 tại Hàn Quốc được Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cho VOSCO thuê lại để quản lý và khai thác trong dài hạn theo hình thức thuê tàu trần.

“ĐẠI AN” là tàu chở dầu sản phẩm có phạm vi hoạt động không hạn chế, tình trạng kỹ thuật đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của ngành hàng hải và các Hãng dầu lớn quốc tế (Oil-majors), được phân cấp bởi cơ quan Đăng kiểm VR và DNV.

Là Công ty vận tải biển hàng đầu tại Việt Nam, trong những năm qua, VOSCO đã triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu trong đó tập trung vào tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu tổ chức và tái cơ cấu đội tàu để vượt qua những khó khăn kéo dài của thị trường vận tải biển, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả. Việc thuê tàu “ĐẠI AN”  nằm trong chiến lược mở rộng và nâng cao năng lực vận chuyển, tăng sức cạnh tranh cho đội tàu VOSCO, trong đó tập trung vào phát triển các tàu chuyên dụng và hiện đại, nâng số lượng tàu VOSCO đang quản lý và khai thác lên 12 chiếc, tổng trọng tải 408.540 dwt, tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những đơn vị vận tải biển hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Ngay sau khi nhận bàn giao, tàu đã bắt đầu hành trình đến Singapore để vận chuyển chuyến hàng đầu tiên.

Trong bối cảnh thị trường vận tải biển đang có những diễn biến tích cực, Công ty tin tưởng rằng việc thuê tàu “ĐẠI AN” để quản lý và khai thác sẽ đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container