Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010
Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010

Ngày 11/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 357/QĐ-TTg về việc tặng cờ Thi đua của Chính phủ năm 2010 cho 05 tập thể thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải trong đó có Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO). Cờ Thi đua của Chính phủ được tặng cho các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành hàng hải Việt Nam năm 2010.

Trong bối cảnh năm 2010 còn là một năm rất khó khăn đối với ngành hàng hải, việc VOSCO được tặng Cờ thi đua của Chính phủ thể hiện sự động viên và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010, đóng góp vào sự ổn định và phát triển chung của ngành. So với các chỉ tiêu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt, trong đó tổng doanh thu đạt 2.905 tỷ đồng, vượt 20,09% kế hoạch (tăng 486 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 134,16 tỷ, vượt 25,09% so với kế hoạch. Trong năm, thực hiện chiến lược phát triển và trẻ hóa đội tàu, công ty đã đầu tư 02 tàu hàng rời là VOSCO SKY trọng tải 52.520 DWT đóng năm 2001 tại Nhật Bản, tàu VOSCO UNITY trọng tải 53.552 DWT đóng năm 2004 tại Nhật Bản và nhận bàn giao tàu đóng mới BLUE STAR trọng tải 22.704 DWT đóng tại Tổng Công ty CNTT Bạch Đằng, nâng tổng trọng tải đội tàu lên 610.835 tấn.

Năm 2011, VOSCO sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành hàng hải Việt Nam.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container