Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam bàn giao thành côngtàu hàng khô Vĩnh Long
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam bàn giao thành côngtàu hàng khô Vĩnh Long Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam bàn giao thành côngtàu hàng khô Vĩnh Long

Thực hiện kế hoạch trẻ hóa đội tàu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua, Công ty đã tiến hành bán 01 tàu cũ là tàu hàng khô Vĩnh Long, trọng tải 6.479 DWT, đóng năm 1982 tại Nhật Bản.

Tàu Vĩnh Long được bàn giao thành công cho người mua ngày 15/6/2011 tại Vũng Tàu.

Việc bán tàu này đã góp phần cải thiện kết quả kinh doanh chung của Công ty trong năm 2011.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container