CII (Carbon Intensity Indicator) – Chỉ thị Cường độ các bon hoạt động của tàu và các điều khoản liên quan đến CII trong hợp đồng thuê tàu. (Phần III)
CII (Carbon Intensity Indicator) – Chỉ thị Cường độ các bon hoạt động của tàu và các điều khoản liên quan đến CII trong hợp đồng thuê tàu. (Phần III) CII (Carbon Intensity Indicator) – Chỉ thị Cường độ các bon hoạt động của tàu và các điều khoản liên quan đến CII trong hợp đồng thuê tàu. (Phần III)

A. Nội dung của chỉ số CII.

  • Công thức tính:

CII

 = 

Nhiên liệu tiêu thụ hàng năm

 x 

Hệ số chuyển đổi  CO2

 x 

Hệ số điều chỉnh

____________________________________________________

Khoảng cách di chuyển hàng năm

 x 

Tải trọng tàu (DWT)

  • Các yếu tố tác động đến CII:

- Chỉ số CII được tính toán trên cở sở hàng năm (năm gốc/cơ sở là 2019)
- Hệ số điều chỉnh giảm hàng năm là giảm 11%/năm cho đến năm 2026.
- Nhiên liệu tiêu thụ thực tế (BDN, lưu lượng kế hoặc thiết bị kiểm duyệt khí thải).
- Tải trọng tàu (DWT), mớn xếp hàng mùa hè (Summer load draft)
- Các nguy cơ tiềm tàng của thị trường (giá tàu, mức TC)
- Việc không thông qua kế hoạch quản lý sử dụng nhiên liệu tàu hiệu quả.

  • Các lưu ý về quy định áp dụng:

- Thời điểm từ 01 tháng 01 năm 2023, tất các tàu có tải trọng từ 5.000 tấn trở lên cần có SEEMP được phê duyệt bao gồm kế hoạch để tàu đạt được mục tiêu chỉ số CII.
- Xếp hạng CII của mỗi tàu được tính dựa trên năm gốc là 2019 (Xếp hạng giảm dần theo thứ tự A,B,C,D,E)
- Các tàu xếp hạng chỉ số CII có 3 năm liên tiếp hạng D hoặc có 1 năm hạng E thì cần phải có 1 kế hoạch sửa đổi, khắc phục được triển khai và chấp thuận bởi quy định của IMO.
- Lưu ý rằng cho đến nay chưa có quy định về mặt tài chính, pháp lý nào liên quan đến việc tàu không tuân thủ các quy định về CII.

B. Phân tích các điều khoản liên quan đến CII trong hợp đồng và các lưu ý đối với chủ tàu, người thuê tàu khi kí kết các điều khoản hợp đồng tàu chuyến và thuê định hạn.

  • Phân tích trách nhiệm các bên:

- Chủ tàu là mặc định phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát chỉ số CII, tuy nhiên trong một số trường hợp và thỏa thuận trong hợp đồng thì trách nhiệm này được chuyển giao hoặc chia sẻ với người thuê tàu để đảm bảo kiểm soát chỉ số CII theo đúng quy định.

  • Phân tích rủi ro tiềm ẩn:

- Không có điều khoản trong hợp đồng nhưng Chủ tàu sẽ đưa ra các yêu cẩu hoặc thực hiện các thay đổi để tàu đạt được mức xếp hạng chỉ số CII tốt hơn. Lúc này Người thuê tàu có quyền đòi hỏi bồi thường các thiệt hại phát sinh nhưng không bao gồm thời gian off-hire.
- Tàu sau quá trình cho thuê định hạn dưới khai thác của người thuê có thể bị trả lại với mức xếp hạng CII thấp hơn. Điều này tương ứng với việc không có điều khoản quy định trong hợp đồng thì không có trách nhiệm của người thuê đối với việc này.
- Theo điều khoản BIMCO CII, người thuê tàu sẽ có trách nhiệm xác định trước mức xếp hạng chỉ số CII mà tàu cần đạt được để phù hợp với hoạt khai thác của người thuê. Dựa trên chỉ số đó, nếu tàu không hoạt động không đáp dứng được mức xếp hạng đã yêu cầu đó, chủ tàu có thể yêu cầu thay đổi các điều khoản giao dịch cho phù hợp, tránh phát sinh các thiệt hại ngoài ý muốn.

=> Đối với CII chưa có các điều khoản sẵn có trong hợp đồng, điều này sẽ khiến đây trở thành vấn đề, trách nhiệm riêng của chủ tàu  nếu tàu chỉ đạt được mức xếp hạng thấp. Tuy vậy, các quy định, ràng buộc về luật pháp sẽ được đưa ra cho dù các bên có sẵn sàng hay không. Nhìn tổng quan khi nói đến việc thiết lập trách nhiệm xếp hạng CII trên các hợp đồng thuê tàu định hạn TC, các điều khoản dưới dạng TBA? đã được đưa ra, nhưng vẫn còn nhiều rủi ro với chủ tàu khi các điều khoản đó chưa hoàn toàn phân chia rõ ràng trách nhiệm của các bên mà trong quá trình khai thác của tàu không đạt được mức xếp hạng CII đã xác định, tranh chấp có thể xảy ra.

  • Phân tích các yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực khi áp dụng chỉ số CII

- Thời gian tàu ở cảng sẽ dài hơn.
- Tình trạng tắc nghẽn tại cảng, khu neo đậu thường xuyên hơn.
- Để tàu chạy tốc độ tối đa thì tiêu thụ sẽ cao hơn trước.
- Các chuyến tàu, dịch vụ có khoảng cách ngắn sẽ được ưu tiên nhiều hơn.

  • Một số điểu khoản sẵn có liên quan đến CII trên thị trường vận tải tàu biển.

- BIMCO (TC) : Người thuê tàu sẽ vận hành và khai thác con tàu phù hợp với các quy định về CII của MARPOL. Điều này cho phép người thuê thay thế hoặc điều chỉnh các hướng dẫn, yêu cầu của chuyến đi, hướng đi … của tàu trong thời gian thuê tàu. Nếu  các điều chỉnh, thay thế này nhằm mục đích đạt được CII người thuê mong muốn nhưng lại không đúng theo với các thỏa thuận CII trước đó, chủ tàu có quyền không tuân theo và thời gian thuê tàu vẫn tính (on-hire).
- Trách nhiệm bắt buộc của người thuê: Người thuê tàu thừa nhận rằng hoạt động thương mại của con tàu thuộc phạm vi trách nhiệm của họ. Do đó, người thuê sẽ cam kết hướng dẫn tàu về tốc độ, lịch trình, hàng hóa dưới dự hỗ trợ của chủ tàu để đạt được xếp hạng CII là C hoặc tốt hơn. Nếu thời gian thuê kết thúc trong khoảng thời gian của báo cáo, thời kì xếp hạng, thì trách nhiệm sé được chia cho các hai bên theo tỷ lệ thời gian.
- Trách nhiệm thông thường của người thuê: Người thuê sẽ phối hợp với chủ tàu để đạt được xếp hạng CII hợp lý. Người thuê sẽ nỗ lực để cho tàu hoạt động đạt được xếp hạng CII hợp lý (mục tiêu là hạng C hoặc cao hơn) trong thời gian thuê tàu.
- Trách nhiệm của chủ tàu: Nếu không có điều khoản nào được thỏa thuận trong hợp đồng, thì chủ tàu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của CII và các chi phí cần thiết. Chủ tàu không có bất cứ tính pháp lý nào để yêu cầu đàm phán lại hợp đồng, chỉ khi điều tương tự đã được thỏa thuận từ trước khi sửa chữa.
- Điều khoản đối với thuê tàu chuyến: Cho đến nay không có điều khoản CII nào được sử dụng cố định trong hợp đồng và có rất ít điều khoản CII trong hợp đồng thuê tàu chuyến và COAs. Có khả năng cho rằng, chủ tàu chỉ cần tính toán trước các tác động CII cho mỗi chuyến đi cùng với xếp hạng CII từ đầu năm đến nay để đưa ra các quyết định thương mại

  • Các lưu ý đối với chủ tàu, người thuê tàu khi kí kết các điều khoản hợp đồng tàu chuyến và thuê định hạn.

- Lưu ý và cân nhắc chung:

+ Xem xét hoạt động của con tàu hàng ngày của chuyến đi và những tác động đến mức đánh giá xếp hạng CII của tàu hàng năm.
+ Xem xét kế hoạch, tính toán đã đưa ra và các tác động lên xếp hạng CII của tàu.

- Lưu ý đối với người thuê trước khi ký kết hợp đồng:

+ Làm rõ các điều khoản xem có bất kì trách nhiệm nào liên quan đến xếp hạng CII của tàu và tỷ lệ phân chia. Nếu có điều khoản về trách nhiệm có liên quan, cần tính toán trước để đưa ra mức độ phân chia tỷ lệ phù hợp.
+ Xem xét và đánh giá liệu rằng hàng hóa hoặc chuyến hàng ký kết có tác động cải thiện hay giảm xếp hạng của tàu hay không.

- Lưu ý đối với chủ tàu trước khi ký kết hợp đồng:

+ Xem xét xếp hạng hiện tiện tại của tàu theo kế hoạch đến hết năm.
+ Các tác động không tốt đối với xếp hạng CII của tàu nếu ký kết và thực hiện chuyến đi.
+ Làm rõ việc chia sẻ trách nhiệm với người thuê tàu trong hợp đồng, tỷ lệ phân chia.

Biên soạn: Phòng Kinh doanh thường mại và Logistics

Tài liệu tham khảo:
- Điều khoản CII trong hợp đồng - BIMCO
- Hiện trạng các điều khoản trong hợp đồng – Báo cáo phân tích Maersk Broker.

 


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container