Chặn một email spam
Chặn một email spam Chặn một email spam

* Khi nghi ngờ một email là email spam Quý phòng, ban, đơn vị thực hiện như sau:
     + Nếu dùng Webmail (http://mail.vosco.vn/) : Click phải lên mail cần chặn, chọn Forward As Attachment và gửi đến spamLearn@vosco.vn
     + Nếu dùng Outlook : Click phải, chọn More Actions - Forward As Attachment và gửi đến spamLearn@vosco.vn
     + Dùng Webmail thêm địa chỉ email spam vào mục BlackList.

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container