Vosco bàn giao thành công tàu hàng rời Ocean Star
Vosco bàn giao thành công tàu hàng rời Ocean Star Vosco bàn giao thành công tàu hàng rời Ocean Star

Ngày 30/7/2013, tại Tổng Công ty CNTT Nam Triệu, Hải Phòng, tàu hàng rời Ocean Star trọng tải  18.366 DWT đóng năm 2000 tại Hàn Quốc đã được bàn giao cho người mua là Công ty Sexta Marine S.A.

Việc bán tàu Ocean Star phù hợp với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 thông qua và đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt. Công ty đang thực hiện quá trình tái cơ cấu đội tàu theo hướng tăng cỡ trọng tải tàu, hiện đại và loại bỏ những cỡ tàu không còn phù hợp với thị trường hiện nay.

Do tàu Ocean Star đã hết khấu hao nên việc bán tàu cũng đã góp phần bổ sung thêm dòng tiền trong giai đoạn khó khăn hiện nay để tiếp tục duy trì hoạt động của đội tàu Công ty được ổn định.

 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam vẫn đang theo sát các diễn biến của thị trường để tìm kiếm và tận dụng cơ hội, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu đội tàu theo mục tiêu hiện đại và trẻ hóa đội tàu phù hợp với năng lực tài chính và gắn với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container