VOS: Mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng
VOS: Mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng VOS: Mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng

Cụ thể, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính: Doanh thu đạt 3.511 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,21 tỷ đồng.

Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu chính: tổng doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ đồng, dự kiến trong năm nay công ty sẽ không chia cổ tức.

Về kế hoạch bán tàu, VOS dự kiến sẽ bán tàu hàng khô Ocean Star trọng tải 18.366 tấn, đóng năm 2000 tại Hàn Quốc. Công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh dự án đóng mới tàu 56.200 tấn tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triều. Ngoài ra, VOS sẽ xem xét đầu tư thêm một tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 tấn vào cuối năm 2012 nếu thị trường tàu dầu sản phẩm phục hồi, giá tàu còn ở mức hợp lý và khả năng tài chính của công ty cho phép.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã chấp thuận việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Lâm Phúc Tú - Phó Tổng giám đốc là Ủy viên Hội đồng Quản trị thay cho ông Đặng Thanh Quang về nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, chấp thuận việc ông Vũ Hữu Chinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc VOS.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container