VOS dự kiến bán tàu Ocean Star trong năm 2012
VOS dự kiến bán tàu Ocean Star trong năm 2012 VOS dự kiến bán tàu Ocean Star trong năm 2012

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Vận tải biển Việt Nam (HOSE: VOS) đã thống nhất kế hoạch bán tàu hàng khô Ocean Star trọng tải 18,366 tấn trong năm nay, đồng thời đẩy nhanh dự án đóng mới tàu 56,200 tấn tại Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy Nam Triệu.

Ngoài ra, công ty sẽ xem xét đầu tư thêm một tàu dầu sản phẩm cỡ 50,000 tấn vào cuối năm 2012 khi thị trường phục hồi, giá tàu còn ở mức hợp lý và khả năng tài chính của công ty cho phép.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2012, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 3,200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng. Theo dự kiến, công ty vẫn không chia cổ tức cho cổ đông tương tự như năm 2011.

So với mực thực hiện của năm 2011, chỉ tiêu doanh thu năm nay giảm gần 9%, nhưng lãi trước thuế tăng 30%.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Minh và bà Vũ Thị Phương Nga trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013. Ông Lâm Phúc Tú – Phó tổng giám đốc công ty giữ chức vụ Ủy viên HĐQT thay ông Đặng Thanh Quang nghỉ hưu theo chế độ. Còn ông Vũ Hữu Chinh – Chủ tịch HĐQT công ty sẽ kiêm chức Tổng giám đốc.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container