VOS đã mua 1,89 triệu cổ phiếu quỹ
VOS đã mua 1,89 triệu cổ phiếu quỹ VOS đã mua 1,89 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 0 đơn vị

Số lượng cổ phiếu quỹ đã đăng ký mua: 2 triệu đơn vị

Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 1.890.000 đơn vị

Giao dịch thực hiện từ 5/12/2011 đến 30/12/2011.

Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu quỹ là từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế. Giao dịch mua cổ phiếu quỹ được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/1/2012, VOS đạt 3.900 đồng/CP. Giá trị sổ sách đạt gần 10.000 đồng/CP.

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container