Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ IX
Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ IX

Sáng ngày 05/7/2015, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ IX (2015 - 2020).

Đến dự Đại hội có: đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu - nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam; đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương... Về phía Tổng LĐLĐVN có: đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và các đồng chí Phó Chủ tịch cùng 486 điển hình tiên tiến được tôn vinh trong Đại hội lần này, đại diện cho hàng triệu CNVCLĐ toàn quốc.

Đại hội lần này tôn vinh 486 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động. Trong đó có 103 tập thể, 383 cá nhân. Trong số 383 đại biểu có 108 điển hình là nữ; 10 điển hình là người dân tộc thiểu số, 162 điển hình là CNLĐ trực tiếp công tác, sản xuất; 65 điển hình là cán bộ CĐCS…

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam vinh dự có đồng chí Bùi Tuấn Linh - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Tàu dầu được lựa chọn là một trong ba cá nhân đại diện cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đi dự Đại hội. Đồng chí Bùi Tuấn Linh cũng vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn là 1 trong 50 điển hình tiên tiến là CNLĐ trực tiếp sản xuất tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX.

Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, rút ra những kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới… Với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”, phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, gắn liền nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Thông qua các phong trào này, công nhân viên chức lao động cả nước đã phát huy trên 160.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, làm lợi gần 12.000 tỷ đồng. Nét đặc trưng nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua là có sự liên kết thi đua giữa các ngành nghề, giữa các địa phương; thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn …

Song song với các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng đã đổi mới cả nội dung và hình thức, có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thực sự là động lực tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

 

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container