VOSCO – CAN THO BRANCH
VOSCO – CAN THO BRANCH VOSCO – CAN THO BRANCH

VOSCO – CAN THO BRANCH

Address: 62/13 Le Hong Phong Str., Binh Thuy Ward, Binh Thuy Dist., Can Tho city

Tel: 84 – 292 – 3821 827/3888 087/3888 089

Fax: 84 – 292 – 3821 830        

Email: voscocantho@vosco.vn

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container