Cách gửi email chứa link hướng dẫn
Cách gửi email chứa link hướng dẫn Cách gửi email chứa link hướng dẫn

+ Khi gửi email chưa link trong nội dung email, ví dụ:
P/S tham khảo link sau:
http://www.vosco.vn/tham-khao.html#email-spam

+ Có thể sẽ bị chặn không gửi xuống tàu được, Quý phòng ban thực hiện như sau:
- Copy toàn bộ nội dung email cần gửi.
- Mở phần mềm notepad (Nhấn phím Window+R, gõ notepad nhấn enter)
- Nhấn Ctrl+V để paste nội dung email vừa copy ở trên
- Vẫn trong phần mềm notepad, Nhấn Ctrl+A tiếp sau đó nhấn Ctrl+C để copy nội dung trong notepad
- Soạn thư mới,  paste nội dung vừa copy trong notepad.


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container