Cách gửi email bị chặn file đính kèm
Cách gửi email bị chặn file đính kèm Cách gửi email bị chặn file đính kèm

+ Để đảm bảo an toàn hệ thống email server sẽ quét virus nội dung file đính kèm và chặn file nếu thấy không đủ an toàn.
+ Trong trường hợp phải gửi file đính kèm đã bị chặn, Quý phòng, ban, đơn vị thực hiện như sau (chỉ trong trường hợp email bị chặn file đính kèm - nếu ko bị chặn thì ko phải thực hiện):
1. Nén toàn bộ các file đính kèm vào 01 file, ví dụ: dinh-kem.zip (hoặc .rar)
Thêm đuôi file .vosco vào tệp file, ví dụ: dinh-kem.zip.vosco , rồi gửi đính kèm file này đi.
2. Khi nhận mail, bên nhận đặt lại tên file dinh-kem.zip.vosco thành dinh-kem.zip để giải nén.

* Phòng Tin học đã setup 02 đuôi file *.SMMSDATA ; *.vosco vào whitelist của antivirus trên email server, với 2 đuôi file này hệ thống sẽ không quét virus khi đính kèm file.


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container