VOSCO – HA NOI BRANCH
VOSCO – HA NOI BRANCH VOSCO – HA NOI BRANCH

VOSCO – HA NOI BRANCH

Address: 22 Yet Kieu Str., Cua Nam Ward, Hoan Kiem Dist., Ha Noi

Tel: 84-24 39.423 557;     Fax: 84-24 38.220 532       

Email: voscohn@vosco.vn

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container