Specialized articles

NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VỚI ÁP LỰC GIẢM PHÁT KHÍ THẢI

Capt. Nguyễn Đức Minh - DPA Theo cơ quan khoa học khí hậu của Liên hợp quốc, Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), để đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 1,5 độ, đồng nghĩa toàn cầu phải cắt giảm gần một nửa lượng khí thải vào năm 2030 và xuống mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Mức phát thải ròng bằng “0” là không thêm lượng khí thải mới vào bầu khí quyển hoặc chúng ta vẫn có thể phát thải khí nhà kính song phải bù đắp bằng các hoạt động loại bỏ khí nhà kính như trồng rừng hoặc công nghệ thu hồi các-bon. Vận tải...   View moreMÔ PHỎNG BUỒNG LÁI
MÔ PHỎNG BUỒNG LÁI   letv  1,036

  Mô phỏng buồng lái hoặc tàu là một hệ thống máy tính, màn hình, phần cứng...   View moreCông ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container